JÓZEF DIETL

 

Wybitny lekarz, twórca balneologii polskiej, znakomity Rektor, aktywny poseł sejmowy oraz ofiarny prezydent autonomicznego Krakowa. Urodził się 24 stycznia 1804 roku w Podbużu niedaleko Drohobycza. Naukę pobierał w szkole podstawowej w Samborze, w Tarnowie i Nowym Sączu, gdzie ukończył celująco gimnazjum. W 1820 roku zapisał się na Uniwersytet Lwowski, gdzie ukończył trzyletni kurs filozofii.

„Prezydent powinien być rządcą, a nie urzędnikiem, gospodarzem, a nie referentem.

Prezydent, który więcej jest urzędnikiem, aniżeli rządcą,

zabezpieczy porządek w biurach, ale nie zabezpieczy go w mieście…

Miasto ze wszystkiemi swemi ulicami, placami, zakładami i potrzebami

najpiękniejszym jego biurem.”

JÓZEF DIETL

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
W LATACH 1866-1874

Fundacja DIETL

DZIAŁAJĄC NA RZECZ DOBRA WSPÓLNEGO,
MIASTA KRAKOWA I MAŁOPOLSKI

 

Nagroda im. Józefa Dietla jest przyznawana od 2008 r. Jej celem jest uhonorowanie osób fizycznych i instytucji działających na rzecz dobra wspólnego, miasta Krakowa i Małopolski oraz osób wyróżniających się postawami patriotycznymi i obywatelskimi. Laureaci otrzymują statuetkę z podobizną Józefa Dietla oraz Dyplom Honorowy Nagrody który jest przyznany w trzech kategoriach dla: organizacji pozarządowej, przedsiębiorcy lub instytucji państwowej lub samorządowej.

Zgodnie z tradycją 19 marca, w Dzień Św. Józefa patrona Krakowa, laureatom wręczane są: statuetka i dyplomy honorowe. Wcześniej powołana przez Zarząd Fundacji Kapituła dokonuje wyboru laureatów spośród zgłoszonych kandydatur.

Fundacja DIETL

LAUREACI

 

Dotychczasowi laureaci Nagrody im Józefa Dietla

PROF. DR HAB. JACEK PURCHLA

 

Jacek Purchla, profesor zwyczajny nauk humanistycznych; członek czynny PAU.

Kieruje Katedrą Historii Gospodarczej i Społecznej Uniwersytetu Ekonomicznego, a także Instytutem Dziedzictwa Europejskiego Międzynarodowego Centrum Kultury, którego jest założycielem i w latach 1991-2017 był dyrektorem.

Prezes Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa.

Czytaj więcej →

PROF. DR. HAB. ANDRZEJ ZOLL

 

Urodził się 27 maja 1942 w Sieniawie. Polski prawnik, profesor nauk prawnych, profesor zwyczajny Uniwersytetu Jagiellońskiego, w latach 1991–1993 przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej, sędzia i w latach 1993–1997 prezes Trybunału Konstytucyjnego, w latach 2000–2006 rzecznik praw obywatelskich.

Czytaj więcej →

AGATA WILAM

 

Z wykształcenia jest teatrologiem (Uniwersytet Jagielloński), nigdy jednak teatrologii nie traktowała jako zawodu. Studiowała również Art Management (University of London).

Czytaj więcej →

JOLANTA STOKŁOSA

 

Urodzona w Krakowie, ukończyła studia chemiczne na Wydziale Matematyki i Fizyki i Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w 1966 roku. W latach 1967-2003 pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry Fizjologii i Biochemii Akademii Wychowania Fizycznego  w Krakowie, w której obroniła pracę doktorską w 1981r.

Czytaj więcej →

ŚP. PROF. DR HAB. FRANCISZEK ZIEJKA

 

Prof. dr hab. Franciszek Ziejka wiele lat prowadził działalność na rzecz ochrony materialnego dziedzictwa kulturowego Krakowa i Małopolski, które jest jednocześnie świadectwem tożsamości narodowej wszystkich Polaków. Był też współinicjatorem powstania Fundacji Panteon Narodowy w kościele p.w. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Krakowie.

Czytaj więcej →

KS. ANDRZEJ AUGUSTYŃSKI

 

ks. Andrzej Augustyński CM – urodził się i wychował w Tarnowie, w rodzinie o tradycjach patriotycznych i społecznych. Jan Augustyński, filolog klasyczny, był wybitnym wychowawcą młodzieży, pełniąc do wybuchu wojny funkcję dyrektora Gimnazjum Macierzy Szkolnej w Gdańsku.

Czytaj więcej →

ANNA DYMNA

 

Anna Dymna  jest absolwentką Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. Ludwika Solskiego, od początku kariery zawodowej związaną z Narodowym „Starym” Teatrem. Prócz pracy artystycznej, prowadzi zajęcia ze studentami w krakowskiej PWST. Ma na koncie blisko 250 ról teatralnych i filmowych.

Czytaj więcej →

BARTOSZ SZYDŁOWSKI

 

Bartosz Szydłowski urodził się w 1968 roku we Wrocławiu. Od szóstego roku życia mieszka w Krakowie. Dzieciństwo spędził na nowohuckim blokowisku, tam ukończył szkołę podstawową i liceum. Studiował psychologię, italianistykę, historię sztuki i filozofię.

Czytaj więcej →

DR KRZYSZTOF PAWŁOWSKI

 

Absolwent Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego, doktor nauk fizycznych Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, doktor honoris causa National – Louis University (Chicago, USA).

Czytaj więcej →

Fundacja DIETL

GALERIA

 

Wybrane zdjęcia z corocznych Gali wręczenia Nagrody

ZGŁOŚ KANDYDATA

DO NAGRODY

LUB

DYPLOMU NAGRODY

 

Regulamin →

Fundacja DIETL

SPONSORZY I PARTNERZY

 

Patronują i wspierają Nagrodę

Fundacja Nagrody im. Józefa Dietla
ul. Lipska 53/20, 30-721 Kraków
nagroda@dietl.org.pl
+48 693 338 088

KRS 0000825395
NIP 6793195934
Bank Ochrony Środowiska S.A

75 1540 1115 2111 0003 5998 0001

Created by ziajex.pl | © Fundacja Nagrody im. Józefa Dietla | Privacy policy