JÓZEF DIETL

 

Wybitny lekarz, twórca balneologii polskiej, znakomity Rektor, aktywny poseł sejmowy oraz ofiarny prezydent autonomicznego Krakowa. Urodził się 24 stycznia 1804 roku w Podbużu niedaleko Drohobycza. Naukę pobierał w szkole podstawowej w Samborze, w Tarnowie i Nowym Sączu, gdzie ukończył celująco gimnazjum. W 1820 roku zapisał się na Uniwersytet Lwowski, gdzie ukończył trzyletni kurs filozofii.

„Prezydent powinien być rządcą, a nie urzędnikiem, gospodarzem, a nie referentem.

Prezydent, który więcej jest urzędnikiem, aniżeli rządcą,

zabezpieczy porządek w biurach, ale nie zabezpieczy go w mieście…

Miasto ze wszystkiemi swemi ulicami, placami, zakładami i potrzebami

najpiękniejszym jego biurem.”

JÓZEF DIETL

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
W LATACH 1866-1874

Fundacja DIETL

DZIAŁAJĄC NA RZECZ DOBRA WSPÓLNEGO,
MIASTA KRAKOWA I MAŁOPOLSKI

 

Nagroda im. Józefa Dietla jest przyznawana od 2008 r. Jej celem jest uhonorowanie osób fizycznych i instytucji działających na rzecz dobra wspólnego, miasta Krakowa i Małopolski oraz osób wyróżniających się postawami patriotycznymi i obywatelskimi. Laureaci otrzymują statuetkę z podobizną Józefa Dietla oraz Dyplom Honorowy Nagrody który jest przyznany w trzech kategoriach dla: organizacji pozarządowej, przedsiębiorcy lub instytucji państwowej lub samorządowej.

Zgodnie z tradycją 19 marca, w Dzień Św. Józefa patrona Krakowa, laureatom wręczane są: statuetka i dyplomy honorowe. Wcześniej powołana przez Zarząd Fundacji Kapituła dokonuje wyboru laureatów spośród zgłoszonych kandydatur.

Fundacja DIETL

LAUREACI

 

Dotychczasowi laureaci Nagrody im Józefa Dietla

ANDRZEJ KOSINIAK-KAMYSZ

 

Andrzej Kosiniak-Kamysz to zasłużony lekarz, specjalista chorób wewnętrznych i działacz. Syn ziemi tarnowskiej. Urodzony 3 lutego 1947w Siedliszowicach i wychowany w Bieniaszowicach, na terenie dzisiejszej gminy Gręboszów. W 1989 wiceminister zdrowia w rządzie Mieczysława Rakowskiego, a w latach 1989–1991 minister zdrowia i opieki społecznej w rządzie Tadeusza Mazowieckiego.

Czytaj więcej →

PROF. DR HAB. JACEK MAJCHROWSKI

 

Jacek Majchrowski – prezydent Krakowa od 2002 r., sprawuje swoją funkcję piątą kadencję. Profesor zwyczajny nauk prawnych, historyk doktryn politycznych i prawnych, autor licznych opracowań naukowych (w tym 15 monografii). W latach 2001-2011 był sędzią Trybunału Stanu, a w latach 2001-2005 zastępcą jego przewodniczącego.

Czytaj więcej →

KAZIMIERZ BARCZYK

 

Urodzony w 1950 r., adwokat, radca prawny, absolwent prawa UJ, założyciel i przewodniczący Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski od 1991 r. oraz od 1996 ogólnopolskiej Federacji zrzeszającej w 20 związkach 1000 gmin, powiatów i województw, b. członek SKOZK, był inicjatorem powołania Komitetu Honorowego Ratowania Kopca Kościuszki.

Czytaj więcej →

PROF. DR HAB. JACEK PURCHLA

 

Jacek Purchla, profesor zwyczajny nauk humanistycznych; członek czynny PAU.

Kieruje Katedrą Historii Gospodarczej i Społecznej Uniwersytetu Ekonomicznego, a także Instytutem Dziedzictwa Europejskiego Międzynarodowego Centrum Kultury, którego jest założycielem i w latach 1991-2017 był dyrektorem.

Prezes Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa.

Czytaj więcej →

PROF. DR. HAB. ANDRZEJ ZOLL

 

Urodził się 27 maja 1942 w Sieniawie. Polski prawnik, profesor nauk prawnych, profesor zwyczajny Uniwersytetu Jagiellońskiego, w latach 1991–1993 przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej, sędzia i w latach 1993–1997 prezes Trybunału Konstytucyjnego, w latach 2000–2006 rzecznik praw obywatelskich.

Czytaj więcej →

AGATA WILAM

 

Z wykształcenia jest teatrologiem (Uniwersytet Jagielloński), nigdy jednak teatrologii nie traktowała jako zawodu. Studiowała również Art Management (University of London).

Czytaj więcej →

JOLANTA STOKŁOSA

 

Urodzona w Krakowie, ukończyła studia chemiczne na Wydziale Matematyki i Fizyki i Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w 1966 roku. W latach 1967-2003 pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry Fizjologii i Biochemii Akademii Wychowania Fizycznego  w Krakowie, w której obroniła pracę doktorską w 1981r.

Czytaj więcej →

ŚP. PROF. DR HAB. FRANCISZEK ZIEJKA

 

Prof. dr hab. Franciszek Ziejka wiele lat prowadził działalność na rzecz ochrony materialnego dziedzictwa kulturowego Krakowa i Małopolski, które jest jednocześnie świadectwem tożsamości narodowej wszystkich Polaków. Był też współinicjatorem powstania Fundacji Panteon Narodowy w kościele p.w. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Krakowie.

Czytaj więcej →

KS. ANDRZEJ AUGUSTYŃSKI

 

ks. Andrzej Augustyński CM – urodził się i wychował w Tarnowie, w rodzinie o tradycjach patriotycznych i społecznych. Jan Augustyński, filolog klasyczny, był wybitnym wychowawcą młodzieży, pełniąc do wybuchu wojny funkcję dyrektora Gimnazjum Macierzy Szkolnej w Gdańsku.

Czytaj więcej →

ANNA DYMNA

 

Anna Dymna  jest absolwentką Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. Ludwika Solskiego, od początku kariery zawodowej związaną z Narodowym „Starym” Teatrem. Prócz pracy artystycznej, prowadzi zajęcia ze studentami w krakowskiej PWST. Ma na koncie blisko 250 ról teatralnych i filmowych.

Czytaj więcej →

BARTOSZ SZYDŁOWSKI

 

Bartosz Szydłowski urodził się w 1968 roku we Wrocławiu. Od szóstego roku życia mieszka w Krakowie. Dzieciństwo spędził na nowohuckim blokowisku, tam ukończył szkołę podstawową i liceum. Studiował psychologię, italianistykę, historię sztuki i filozofię.

Czytaj więcej →

DR KRZYSZTOF PAWŁOWSKI

 

Absolwent Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego, doktor nauk fizycznych Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, doktor honoris causa National – Louis University (Chicago, USA).

Czytaj więcej →

Fundacja DIETL

GALERIA

 

Wybrane zdjęcia z corocznych Gali wręczenia Nagrody

ZGŁOŚ KANDYDATA

DO NAGRODY

LUB

DYPLOMU NAGRODY

 

Regulamin →

Fundacja DIETL

SPONSORZY I PARTNERZY

 

Patronują i wspierają Nagrodę

Fundacja Nagrody im. Józefa Dietla
ul. Lipska 53/20, 30-721 Kraków
nagroda@dietl.org.pl
+48 693 338 088

KRS 0000825395
NIP 6793195934
Bank Ochrony Środowiska S.A

75 1540 1115 2111 0003 5998 0001

Created by ziajex.pl | © Fundacja Nagrody im. Józefa Dietla | Privacy policy