LAUREAT NAGRODY IM. JÓZEFA DIETLA

ANNA DYMNA

 

Anna Dymna  jest absolwentką Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. Ludwika Solskiego, od początku kariery zawodowej związaną z Narodowym „Starym” Teatrem. Prócz pracy artystycznej, prowadzi zajęcia ze studentami w krakowskiej PWST. Ma na koncie blisko 250 ról teatralnych i filmowych. Na antenie TVP2, od roku 2003, prowadzi cykliczny program „Anna Dymna – Spotkajmy się”, a od roku 2002 jest gospodynią coniedzielnych „Krakowskich Salonów Poezji”, które odbywają się w krakowskim Teatrze im. J. Słowackiego. Pracy charytatywnej poświęciła się na długo przed założeniem własnej fundacji. Prócz niesienia pomocy indywidualnej, uczestniczyła w działaniach wielu organizacji pozarządowych, m.in. w Galach Wolontariatu, kwestach Obywatelskiego Komitetu Ratowania Krakowa, akcjach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Stowarzyszenia „Wielkie Serce”, Fundacji „Mam Marzenie”, Fundacji „Nuta Nadziei”, Fundacji „Akogo” i wielu innych. W maju 1999 r., w Państwowej Filharmonii Krakowskiej, zorganizowała Nadzwyczajny Koncert Charytatywny „Kraków dla Kosowa” na rzecz ofiar wojny w Serbii. W tym samym roku rozpoczęła współpracę z Fundacją im. Brata Alberta, m.in. wspierając działalność Teatru „Radwanek”, którego aktorami są osoby niepełnosprawne intelektualnie. Fundację „Mimo Wszystko” Anna Dymna założyła w 2003 r. (funkcję prezesa fundacji od początku pełni społecznie), by ratować los 26 osób niepełnosprawnych intelektualnie mieszkających w Schronisku im. Brata Alberta w Radwanowicach (w związku z nowelizacją ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych z 20 grudnia 2002 roku, utracili oni prawo do korzystania z Warsztatów Terapii Zajęciowej finansowanych przez PFRON). Głównym, statutowym celem Fundacji Anny Dymnej „Mimo Wszystko” było pierwotnie utrzymywanie dla nich oraz prowadzenie Warsztatów Terapii Artystycznej „Mimo Wszystko” w Radwanowicach. Z czasem jednak działalność ta znacznie się poszerzyła. Obecnie fundacja służy pomocą osobom chorym i niepełnosprawnym w całej Polsce. Buduje także dwa ośrodki dla osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami: „Dolinę Słońca” w Radwanowicach oraz „Spotkajmy się” w nadbałtyckim Lubiatowie. Ponadto jest organizatorem Ogólnopolskiego Festiwalu Twórczości Teatralno-Muzycznej Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie „Albertiana”, Ogólnopolskich Dni Integracji „Zwyciężać mimo wszystko” oraz Festiwal Zaczarowanej Piosenki im. Marka Grechuty, a także projektu „Każdy ma swoje Kilimandżaro”.

 W strukturze swojej fundacji aktorka utworzyła Biuro Młodych, skupiające obecnie kilkaset osób – wolontariuszy. Z własnej inicjatywy organizują one koncerty, happeningi oraz aukcje, pomagając osobom chorym i niepełnosprawnym z terenu całego kraju. Jednocześnie, zachęcone postawą Anny Dymnej,  wolontariusze ci starają się wspierać wszystkie statutowe działania Fundacji „Mimo Wszystko”.

Jej działalność na rzecz poprawy warunków życia osób chorych i niepełnosprawnych została uhonorowana m.in.: Orderem Uśmiechu, tytułem „Przyjaciel Integracji”, Orderem „Ecce Homo”, Medalem „Militio pro Christo”, Medalem Fundacji „Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy”, Nagrodą im. Andrzeja Bączkowskiego, Medalem „Zasłużonemu – Polskie Towarzystwo Lekarskie” i Medalem Świętego Jerzego. Ten ostatni aktorka otrzymała za to, „że walczy ze smokiem obojętności i rezygnacji”.

Fundacja Nagrody im. Józefa Dietla
ul. Lipska 53/20, 30-721 Kraków
nagroda@dietl.org.pl
+48 693 338 088

KRS 0000825395
NIP 6793195934
Bank Ochrony Środowiska S.A

75 1540 1115 2111 0003 5998 0001

Created by ziajex.pl | © Fundacja Nagrody im. Józefa Dietla | Privacy policy