LAUREAT NAGRODY IM. JÓZEFA DIETLA

ANDRZEJ KOSINIAK-KAMYSZ

 

Andrzej Kosiniak-Kamysz to zasłużony lekarz, specjalista chorób wewnętrznych i działacz. Syn ziemi tarnowskiej. Urodzony 3 lutego 1947w Siedliszowicach i wychowany w Bieniaszowicach, na terenie dzisiejszej gminy Gręboszów.

W 1989 wiceminister zdrowia w rządzie Mieczysława Rakowskiego, a w latach 1989–1991 minister zdrowia i opieki społecznej w rządzie Tadeusza Mazowieckiego.

W 1971 r. uzyskał dyplom lekarza w Akademii Medycznej w Krakowie, następnie specjalizację I i II stopnia w zakresie chorób wewnętrznych, a w 1986 r. stopień doktora nauk medycznych. W latach 1971–1981 pracował w Szpitalu Specjalistycznym im. Edmunda Biernackiego w Krakowie, od 1979 jako zastępca ordynatora. Następnie współtworzył Szpital Specjalistyczny im. Józefa Dietla w Krakowie. Do 1991 był zastępcą dyrektora, później został jego dyrektorem. Pełnił tę funkcję do 2021. Objął też stanowisko ordynatora oddziału chorób wewnętrznych.

Działa w różnych organizacjach społecznych, m.in. w Zakonie Rycerzy św. Łazarza, Polskim Towarzystwie Medycyny Wsi, Światowym Towarzystwie Medycyny Wsi, Polskim Towarzystwie Gastroenterologii, Towarzystwie Internistów Polskich. W latach 1980–1988 był radnym rady narodowej Krakowa.

W 1994 został przewodniczącym rady Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, funkcję tę pełnił też w trakcie VI kadencji rady.

W latach 2002–2003 ponownie był wiceministrem zdrowia.

Jeszcze w trakcie studiów związał się z Ruchem Ludowym, w którym działa czynnie do dnia dzisiejszego. W 2010 został prezesem PSL w województwie małopolskim (do 2021 roku). Obecnie jest Honorowym Prezesem organizacji wojewódzkiej Stronnictwa, a także aktywnym członkiem Rady Naczelnej PSL.

Oddany lekarz, działacz na rzecz społeczności wiejskich, od wielu dekad niosący pomoc na wielu polach mieszkańcom Małopolski.

Dzięki swoim zasługom otrzymał między innymi Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski oraz Medal Cracoviae Merenti.

Fundacja Nagrody im. Józefa Dietla
ul. Lipska 53/20, 30-721 Kraków
nagroda@dietl.org.pl
+48 693 338 088

KRS 0000825395
NIP 6793195934
Bank Ochrony Środowiska S.A

75 1540 1115 2111 0003 5998 0001

Created by ziajex.pl | © Fundacja Nagrody im. Józefa Dietla | Privacy policy