LAUREAT DYPLOMU HONOROWEGO NAGRODY 2013

Grupa Azoty

 

Jedna z kluczowych europejskich grup z branży chemicznej, obecna w sektorze tworzyw konstrukcyjnych, nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a także alkoholi OXO i plastyfikatorów.

Azoty Tarnów (jednostka dominująca w Grupie) notowane są na GPW w Warszawie, kontynuują tradycje fabryki założonej przed 85 laty z inicjatywy prezydenta RP Ignacego Mościckiego, której powstanie było jedną z największych polskich inwestycji gospodarczych w okresie międzywojennym.

Azoty Tarnów to jeden z liderów konsolidacji na polskim rynku kapitałowym, posiadający wieloletnie doświadczenie w procesach przejęć spółek chemicznych w Polsce i zagranicą. W latach 2010-2013 Azoty Tarnów objęły pakiety kontrolne w ZAK S.A, Zakładach Chemicznych Police S.A. oraz w Zakładach Azotowych Puławy

LAUREAT DYPLOMU HONOROWEGO NAGRODY 2013

Muzeum Narodowe w Krakowie

 

Muzeum jest najstarszą (134 lata) noszącą nazwę „Narodowe” i największą pod względem liczby zbiorów (800 tys.), którymi się opiekuje, tego typu instytucją w Polsce. Ma 10 oddziałów, 20 kolekcji, 12 stałych galerii, 2 biblioteki.

Główna siedziba MNK mieści się w Gmachu Głównym przy Alei 3 Maja 1. Pozostałe Oddziały to: Galeria Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach (Rynek Główny 1-3), Kamienica Szołayskich (plac Szczepański 9), Pałac Biskupa Erazma Ciołka (ul. Kanonicza 17), muzea biograficzne – Dom Jana Matejki (ul. Floriańska 41) i Dom Józefa Mehoffera (ul. Krupnicza 26), Muzeum Książąt Czartoryskich przy ul. św. Jana 19, wraz z przyległym Arsenałem od strony ul. Pijarskiej, oraz Biblioteka Książąt Czartoryskich, mieszcząca się przy ul. św. Marka 17.

Według prestiżowego brytyjskiego magazynu „Art Newspaper” Muzeum Narodowe w Krakowie jest jedyną polską placówką, która znalazła się wśród najpopularniejszych muzeów świata. Rocznie Muzeum odwiedza ponad 650 tys. gości.

 

LAUREAT DYPLOMU HONOROWEGO NAGRODY 2013

Stowarzyszenie Wiosna

 

Stowarzyszenie istnieje od 2001 roku. Jego założycielem jest ks. Jacek Stryczek.

Mądra pomoc to nadrzędna zasada działania WIOSNY. Akcje Stowarzyszenia opierają się na mechanizmie pośredniczenia. Tworzy systemy i narzędzia, dzięki którym darczyńcy oraz wolontariusze mogą dzielić się z potrzebującymi. Mądrze zaplanowane działania angażują nie tylko w pomaganie, ale także budzą emocje setek tysięcy Polaków. WIOSNA tworzy nowe modele zachowań społecznych, budując tym samym społeczeństwo obywatelskie.

Tworzone i ciągle doskonalone systemy pomnażania dobra – oparte są o ideę miłości wzajemnej, wolności i wiary w potencjał drugiego człowieka. Najważniejsze projekty to AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI, która pomaga dzieciom radzić sobie w szkole i w życiu, SZLACHETNA PACZKA, która pomaga polskim rodzinom przezwyciężyć biedę oraz TELEKARIERA – projekt aktywizacji zawodowej.

Fundacja Nagrody im. Józefa Dietla
ul. Lipska 53/20, 30-721 Kraków
nagroda@dietl.org.pl
+48 693 338 088

KRS 0000825395
NIP 6793195934
Bank Ochrony Środowiska S.A

75 1540 1115 2111 0003 5998 0001

Created by ziajex.pl | © Fundacja Nagrody im. Józefa Dietla | Privacy policy