LAUREAT DYPLOMU HONOROWEGO NAGRODY 2021

Prawdziwe Jedzenie Sp. z o. o.

 

Od 2010 roku oferujemy sery z naturalnego niepasteryzowanego mleka owczego a od niedawna sery z pasteryzowanego mleka krowiego. Mleko na nasze sery pochodzi zawsze tylko od jednego stada wypasanego w Beskidzie Sądeckim.

www.prawdziwejedzenie.pl

LAUREAT DYPLOMU HONOROWEGO NAGRODY 2021

Muzeum Krakowa

 

Muzeum Krakowa to największe muzeum miejskie w Europie. Ma 19 oddziałów, a każdy z nich jest odrębną kartą z historii Krakowa. Razem tworzą wielowątkową, rozpoznawalną na świecie narrację o mieście i jego mieszkańcach. Muzeum opowiada i edukuje o Krakowie, chroni jego dziedzictwo.

www.muzeumkrakowa.pl

LAUREAT DYPLOMU HONOROWEGO NAGRODY 2021

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Krakowska

 

ZHP Chorągiew Krakowską im. Tadeusza Kościuszki tworzą 22 hufce skupiające łącznie 7319 osób. Chorągiew obejmuje swoim zasięgiem Województwo Małopolskie. W jej ramach funkcjonują trzy duże ośrodki: Kraków – 4 hufce, Tarnów – 1 hufiec, Nowy Sącz – 1 hufiec. Pozostałe hufce są hufcami miejsko-gminnymi.

www.krakowska.zhp.pl

LAUREAT DYPLOMU HONOROWEGO NAGRODY 2021

Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Okręg Małopolski

 

Okręg Małopolski Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej działa na terenie Małopolski od ponad 30 lat. W skład Okręgu wchodzą: Małopolska Chorągiew Harcerek i Małopolska Chorągiew Harcerzy; w sumie liczy 2800 członków.

www.malopolska.zhr.pl

Fundacja Nagrody im. Józefa Dietla
ul. Lipska 53/20, 30-721 Kraków
nagroda@dietl.org.pl
+48 693 338 088

KRS 0000825395
NIP 6793195934
Bank Ochrony Środowiska S.A

75 1540 1115 2111 0003 5998 0001

Created by ziajex.pl | © Fundacja Nagrody im. Józefa Dietla | Privacy policy