Fundacja DIETL

NAGRODA IM. JÓZEFA DIETLA

Nagroda im. Józefa Dietla jest przyznawana od 2008 r. Jej celem jest uhonorowanie osób fizycznych i instytucji działających na rzecz dobra wspólnego, miasta Krakowa i Małopolski oraz osób wyróżniających się postawami patriotycznymi i obywatelskimi. Laureaci otrzymują statuetkę z podobizną Józefa Dietla oraz Dyplom Honorowy Nagrody który jest przyznany w trzech kategoriach dla: organizacji pozarządowej, przedsiębiorcy lub instytucji państwowej lub samorządowej.

Zgodnie z tradycją 19 marca, w Dzień Św. Józefa patrona Krakowa, laureatom wręczane są: statuetka i dyplomy honorowe. Wcześniej powołana przez Zarząd Fundacji Kapituła dokonuje wyboru laureatów spośród zgłoszonych kandydatur.

Fundacja DIETL

KAPITUŁA

NAGRODY DIETLA

 

Kapituła powoływana jest przez Zarząd Fundacji spośród osób cieszących się autorytetem społecznym w Małopolsce, przedstawicieli mediów małopolskich, samorządów terytorialnych i firm. Kapituła jest co roku poszerzana o laureata Nagrody z roku poprzedniego, przy czym jego kadencja trwa przez 3 kolejne edycje Nagrody.

ZGŁOŚ KANDYDATA

DO NAGRODY

LUB

DYPLOMU NAGRODY 

Regulamin →

DOROTA ADAMSKA

WITOLD KOZŁOWSKI

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

PROF. DR HAB. JACEK MAJCHROWSKI

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

LAUREAT NAGRODY DIETLA 2023

PROF. DR HAB. JACEK POPIEL

 REKTOR UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO

PROF. DR HAB. TOMASZ GĄSOWSKI

PROF. DR HAB. JACEK PURCHLA

LAUREAT NAGRODY DIETLA 2021

DR HAB. ANDRZEJ BETLEJ

DYREKTOR ZAMKU KRÓLEWSKIEGO NA WAWELU

KAZIMIERZ BARCZYK

LAUREAT NAGRODY DIETLA 2022

BOGUMIŁ NOWICKI

PRZEWODNICZĄCY RADY FUNDACJI

MICHAŁ KOZIOŁ

MACIEJ KWAŚNIEWSKI

JACEK ZIELIŃSKI

PREZES ZARZĄDU FUNDACJI

Fundacja Nagrody im. Józefa Dietla
ul. Lipska 53/20, 30-721 Kraków
nagroda@dietl.org.pl
+48 693 338 088

KRS 0000825395
NIP 6793195934
Bank Ochrony Środowiska S.A

75 1540 1115 2111 0003 5998 0001

Created by ziajex.pl | © Fundacja Nagrody im. Józefa Dietla | Privacy policy