LAUREAT NAGRODY IM. JÓZEFA DIETLA

Prof. dr hab. Franciszek Ziejka prowadził działalność na rzecz ochrony materialnego dziedzictwa kulturowego Krakowa i Małopolski, które jest jednocześnie świadectwem tożsamości narodowej wszystkich Polaków. Był współinicjatorem powstania Fundacji Panteon Narodowy w kościele p.w. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Krakowie.

Urodził się 3 października 1940 w Radłowie koło Tarnowa.

W latach 1999-2005 był Rektorem Uniwersytetu Jagiellońskiego. W latach 2005-2020 był Przewodniczącym Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa. Przewodniczył również pracom Rady Fundacji „Panteon Narodowy w Krakowie”. Był członek polskiego PEN-Clubu.

W latach 1958-1963 studiował filologię polską na UJ, a po ukończeniu studiów rozpoczął pracę w Instytucie Filologii Polskiej UJ. W 1971 uzyskał tytuł naukowy doktora nauk humanistycznych, broniąc rozprawy poświęconej symbolice Wesela Stanisława Wyspiańskiego, a w 1982 habilitował się pracą pt. Złota legenda chłopów polskich. W 1991 otrzymał tytuł profesora nadzwyczajnego, a w 1998 został profesorem zwyczajnym.

W latach 1970-1973 prowadził lektorat języka polskiego i wykładał literaturę polską na Uniwersytecie Prowansalskim w Aix-en-Provence, następnie w latach 1979-1980 był wykładowcą na Uniwersytecie Lizbońskim, gdzie z jego inicjatywy powstał pierwszy w Portugalii lektorat języka i kultury polskiej, a w latach 1984-1988 wykładał w Institut National des Langues et Civilisations Orientales w Paryżu.

W roku 1999 wybrany został Rektorem Uniwersytetu Jagiellońskiego. Powierzoną funkcję sprawował przez dwie kadencje do 2005r. Podczas jej pełnienia był m.in. przewodniczącym Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa, wiceprzewodniczącym, a następnie przewodniczącym (2002-2005) Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. To za Jego pierwszej kadencji rektorskiej Sejm RP uchwalił ustawę o współfinansowaniu z budżetu państwa budowy Kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Był autorem i redaktorem licznych publikacji naukowych. Doktor honoris causa pięciu uczelni: Akademii Pedagogicznej w Krakowie (2003), Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu (2003), Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach (2004), Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie (2005) i Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (2005). Laureat wielu prestiżowych Nagród, w tym tych krakowskich i małopolskich: Nagroda Literacka Miasta Krakowa im. Kazimierza Wyki (1989), Honorowy Obywatel Miasta Tarnowa (2000), Krakowianin Roku (2000), Małopolanin Roku (2005), Nagroda Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa (2009).

Uhonorowany i odznaczony w kraju i za granicą orderami i odznaczeniami: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1997), Palmes Academiques (Francja, 1999); Wielki Złoty Krzyż za Zasługi na Rzecz Republiki Austrii (Austria, 2002), Order Krzyża Południa (Brazylia, 2002), Order Wschodzącego Słońca (Cesarz Japonii Akihito, 2002), Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski (2003), Wielki Krzyż Orderu Zasługi (Niemcy, 2005), Legia Honorowa (Francja, 2005), Wielki Oficer Orderu Zasługi (Portugalia, 2008).

Zmarł 19 lipca 2020 r. Został pochowany w Krakowie, na Cmentarzu Salwatorskim.

Fundacja Nagrody im. Józefa Dietla
ul. Lipska 53/20, 30-721 Kraków
nagroda@dietl.org.pl
+48 693 338 088

KRS 0000825395
NIP 6793195934
Bank Ochrony Środowiska S.A

75 1540 1115 2111 0003 5998 0001

Created by ziajex.pl | © Fundacja Nagrody im. Józefa Dietla | Privacy policy