LAUREAT NAGRODY IM. JÓZEFA DIETLA

DR KRZYSZTOF PAWŁOWSKI

 

Absolwent Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego, doktor nauk fizycznych Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, doktor honoris causa National – Louis University (Chicago, USA).

W latach 1969-1989 kierownik laboratorium badawczego w Sądeckich Zakładach Elektro-Węglowych. W 1980 roku współzałożyciel i Prezydent do 1987 roku Klubu Inteligencji Katolickiej w Nowym Sączu. Od 1991 roku członek Loży Założycieli i przewodniczący Rady Organizatorów Business Centre Club. W latach 1989-1993 senator I i II kadencji RP. Założyciel i przez 10 lat prezydent Sądecko-Podhalańskiej Izby Gospodarczej powstałej w 1990 roku. W latach 1993-1997 członek Prezydium Krajowej Izby Gospodarczej. W latach 1997-2000 przewodniczący Konferencji Rektorów Uczelni Niepaństwowych. W latach 1995-1999 oraz 2002-2005 członek Zarządu Stowarzyszenia Edukacji Menedżerskiej FORUM. W latach 1998-1999 członek Narodowej Rady Reformy Państwa. W 1998-2001 członek Narodowego Komitetu d/s Integracji Europejskiej. Od roku 1999 członek Rady Dyrektorów Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Od roku 2007 Członek Rady Nadzorczej PEKAO S.A. oraz członek Panelu Głównego w Narodowym Programie Foresight.

Jest twórcą oraz od 1992 do 2007 roku był rektorem Wyższej Szkoły Biznesu – National-Louis University w Nowym Sączu, a od 1996 roku założycielem i rektorem Wyższej Szkoły Biznesu w Tarnowie. Od 14 stycznia 2008 roku jest założycielem i prezydentem Wyższej Szkoły Biznesu – National Louis University z siedzibą w Nowym Sączu.

Autor książek: „Społeczeństwo wiedzy szansa dla Polski”, Kraków: Znak, 2004 oraz „Rediscovering higher education in Europe”, Bucharest: UNESCO-CEPES, 2004, redaktor 4 książek oraz współautor 35 wydawnictw zbiorowych, ponadto autor ponad 40 publikacji z zakresu badań strukturalnych grafitu, technologii produkcji tworzyw węglowych i grafitowych oraz ponad 60 publikacji poświęconych systemowi szkolnictwa wyższego, zarządzania i transformacji systemu edukacyjnego oraz rozwoju regionu  w Polsce.

Nagrody i wyróżnienia: Nagroda Polsko-Australijskiej Fundacji Pol-Cul za utworzenie WSB-NLU w Nowym Sączu w 1995 r.; Nagroda im. Zygmunta Szeligi za podtrzymywanie rozwoju ekonomicznego nadana przez tygodnik „Polityka” w 1996 r.;

Nagroda „Srebrnego Talara” w kategorii Osobowość Roku od Sądecko-Podhalńskiej Izby Gospodarczej w 1996 roku; Nagroda „Krakowski Dukat” od Krakowskiej Izby Gospodarczej w kategorii – Twórca Przedsiębiorczości w 1999 roku; Nagroda „Pro Publico Bono” WSB-NLU w konkursie zainicjowanym przez Premiera RP za zostało uznane za najcenniejszą Inicjatywę Obywatelską Dziesięciolecia III RP w 1999 roku;

Nagroda „Życie” – „Człowiek Roku 1999 roku”; Nagroda Fundacji Kronnenberga za wkład przedsiębiorczy w rozwój społeczeństwa za 2000 rok; Doktorat Honoris Causa z National-Louis University, Chicago, USA; Nagrodzony Krzyżem Rycerskim Odrodzenia Polski i Medalem Edukacji Narodowej; Nagroda Kisiela tygodnika „Wprost” za 2002 rok; Zwycięzca pierwszej polskiej edycji konkursu Przedsiębiorca Roku – 2003 rok; Honorowy Obywatel Nowego Sącza – 2006 rok; Laureat nagrody Striding Man w konkursie Keep Walking Award – 2006 rok; Nagroda im. Józefa Dietla – 2008 rok.

Fundacja Nagrody im. Józefa Dietla
ul. Lipska 53/20, 30-721 Kraków
nagroda@dietl.org.pl
+48 693 338 088

KRS 0000825395
NIP 6793195934
Bank Ochrony Środowiska S.A

75 1540 1115 2111 0003 5998 0001

Created by ziajex.pl | © Fundacja Nagrody im. Józefa Dietla | Privacy policy