LAUREAT DYPLOMU HONOROWEGO NAGRODY 2024

Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa

 

Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa. Działalność powstałego w 1978 r. Komitetu to przeszło stuosobowe gremium opierające się w całości na zasadzie pracy społecznej, skupiające powoływanych przez Prezydenta RP przedstawicieli środowisk konserwatorskich, naukowych, artystycznych, biznesowych i społecznych. SKOZK jest ustawowym dysponentem zasilanego z budżetu państwa Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa i sprawuje społeczny nadzór nad właściwym poziomem finansowanych z Funduszu prac. SKOZK wsparł dotychczas prace konserwatorskie i remonty w ponad 650 zabytkach na terenie Krakowa, w tym tych najcenniejszych dla kultury narodowej – w Zamku i Katedrze na Wawelu, Sukiennicach, bazylice Mariackiej oraz kolegiach uniwersyteckich. Niejednokrotnie dzięki działaniom zapoczątkowanym dofinansowaniem udzielonym przez SKOZK możliwe były wielkie realizacje inwestycyjne z udziałem środków europejskich i krajowych prowadzone po wejściu Polski do Unii Europejskiej, jak np. odnowa Sukiennic, kamienicy Pod Krzysztofory, fortów „Kościuszko” i „Borek”. Wsparte w ostatnich latach przez SKOZK wielkie przedsięwzięcia o charakterze strategicznym przyczyniły się do poszerzenia dostępu do dziedzictwa – w znaczeniu udostępniania dotychczas zamkniętych przestrzeni, jak i wzmacnianiu ich funkcji społecznej, kulturowej i gospodarczej. Przykładem tych działań są efekty najważniejszych projektów Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa ostatnich lat, w tym m.in. konserwacja Ołtarza Wita Stwosza. SKOZK po 45 latach działań wspierających rozwój Krakowa zasługuje na wyróżnienie dyplomem honorowym Nagrody im. Dietla jako wyjątkowy w skali europejskiej przykład synergii aktywności obywatelskiej i mecenatu państwowego na polu ochrony dziedzictwa i opieki nad zabytkami.

LAUREAT DYPLOMU HONOROWEGO NAGRODY 2024

Fundacja im. Brata Alberta

 

Fundacja im. Brata Alberta powołana w 1987 r. w Krakowie. Działania Fundacji obejmują prowadzenie domów stałego pobytu, domów dziennego pobytu, warsztatów terapii zajęciowej, świetlic terapeutycznych, ośrodków adaptacyjnych, szkół oraz przedszkoli integracyjnych. Oprócz codziennej opieki Fundacja oferuje Podopiecznym wiele możliwości osobistego rozwoju, pozwala zdobywać większą samodzielność i odkrywać radość z bycia aktywnym. Obecnie Fundacja to 35 placówek w całej Polsce sprawujących opiekę nad ponad 1200 wychowankami. Fundacja jest organizatorem koncertów charytatywnych, spotkań integracyjnych, przeglądów teatralno-muzycznych, wystaw plastycznych i ceramicznych, prezentujących twórczości osób z niepełnosprawnością intelektualną. Fundacja organizuje też doroczne, ogólnopolskie przedsięwzięcia, do których należą m.in.: Festiwal Twórczości Teatralno-Muzycznej Albertiana, Piknik Muzyczny w Trzebini, Integracyjny Bal Karnawałowy w Jaworznie (wcześniej w Libiążu), Integracyjną Pielgrzymkę dla Osób Niepełnosprawnych i ich Rodzin (co roku do innego sanktuarium), Mityng Pływacki „Cabańska Fala” w Chrzanowie, Olimpiada Sportowa we Wrocławiu, Dni Brata Alberta oraz Wigilie i Śniadania Wielkanocne (we wszystkich placówkach Fundacji), Wigilia dla Bezdomnych i Potrzebujących na Rynku Głównym w Krakowie (organizatorem głównym jest Jan Kościuszko). Fundacja stale współpracuje z Oświatowym Towarzystwem Integracyjnym, które prowadzi Integracyjną Szkołę Podstawową w Radwanowicach oraz Niepubliczne Przedszkole Integracyjne w Radwanowicach. Organizuje też Ogólnopolskie Konkursy Kresowe (wspólnie z Fundacją Kresową „Memoria et Veritas” oraz szkołami w Nawojowej Górze i Radwanowicach. Wielokrotnie nagradzana. Przez 25 lat, od 1989 r. Prezesem Fundacji był Śp. Ks. Tadeusz Isakowicz-Zalewski.

LAUREAT DYPLOMU HONOROWEGO NAGRODY 2024

Galeria Starmach

 

Galeria Starmach. Twórcami Galerii, a zarazem autorami jej programu są krakowscy historycy sztuki, Teresa i Andrzej Starmachowie. Galeria powstała w 1989 r. Skupia się na twórczości artystów z kręgu Grupy Krakowskiej: Tadeusza Kantora, Jerzego Nowosielskiego, Andrzeja Pawłowskiego, Jana Tarasina, Mariana Warzechy, Teresy Rudowicz czy Marii Stangret-Kantor. Drugim zjawiskiem artystycznym, na którym skupia się wystawiennicza aktywność Galeria Starmach nieodmiennie pozostaje abstrakcja geometryczna – w stałej ofercie znajdują się prace: Henryka Stażewskiego, Ryszarda Winiarskiego, Adama Marczyńskiego oraz Janusza Orbitowskiego. Galeria Starmach promuje polską sztukę współczesną za granicą. Do tej pory zorganizowała wystawy m.in.: w Londynie, Paryżu, Wiedniu, Nowym Jorku, Rzymie i Budapeszcie. Od 1997 roku Galeria funkcjonuje w odrestaurowanym i zaadoptowanym budynku dawnego żydowskiego domu modlitwy. Wraz z lepszymi warunkami ekspozycyjnymi, profil jej działalności uległ pewnej modyfikacji. Oprócz prezentacji wybitnych polskich artystów, Galeria wystawia prace twórców światowych m.in.: fotografie Nobuyoshi Arakiego, rysunki Davida Rabinowitcha, prace Josepfa Beuysa czy polaroidy Andy Warhola. W 2023 r. zdecydowali się na krok, o skali bezprecedensowej w historii polskiego muzealnictwa po 1989 r. Część swojej kolekcji przekazali jako dar Krakowowi. Prace autorstwa 26 artystów trafiły do zbiorów – Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK i Muzeum Fotografii w Krakowie. Uroczyste podpisanie aktu donacji odbyło się 26.02.2024.

Fundacja Nagrody im. Józefa Dietla
ul. Lipska 53/20, 30-721 Kraków
nagroda@dietl.org.pl
+48 693 338 088

KRS 0000825395
NIP 6793195934
Bank Ochrony Środowiska S.A

75 1540 1115 2111 0003 5998 0001

Created by ziajex.pl | © Fundacja Nagrody im. Józefa Dietla | Privacy policy