LAUREAT NAGRODY IM. JÓZEFA DIETLA

KS. ANDRZEJ AUGUSTYŃSKI

 

Andrzej Augustyński CM – urodził się i wychował w Tarnowie, w rodzinie o tradycjach patriotycznych i społecznych. Jan Augustyński, filolog klasyczny, był wybitnym wychowawcą młodzieży, pełniąc do wybuchu wojny funkcję dyrektora Gimnazjum Macierzy Szkolnej w Gdańsku. Zygmunt Augustyński, prawnik i dziennikarz, był twórcą nowoczesnej polskiej prasy, a także redaktorem naczelnym „Gazety Ludowej” wydawanej tuż po wojnie w Warszawie.

Polski przedsiębiorca społeczny, duchowny rzymskokatolicki, inicjator powstania i Przewodniczący Zarządu Głównego Stowarzyszenia SIEMACHA, które świadczy systemową pomoc dzieciom i młodzieży w zakresie edukacji, wychowani, terapii i rozwoju fizycznego (obecnie 24 specjalistyczne placówki i ponad 2000 odbiorców pomocy dziennie). Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Społecznego DEMOS, która promuje aktywne, zaangażowane i odpowiedzialne postawy wśród młodych osób. Członek międzynarodowej organizacji ASHOKA zrzeszającej przedsiębiorców społecznych. Wspólnie z ojcem, Kazimierzem Augustiańskim wybudował na majątku rodzinnym w Odporyszowie ośrodek wakacyjny dla dzieci.

Od stycznia 2011 roku Doradca Społeczny Prezydenta Miasta Krakowa ds. Młodzieży. W latach 2006-2010 Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Młodzieży, a w latach 2003-2006 Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Profilaktyki i Przeciwdziałania Przestępczości Młodzieży. W latach 1999-2002 koordynator Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przestępczości Młodzieży w Krakowie. W latach 1997-2000 Radca Polskiej Prowincji Zgromadzenia Misji. Przewodniczący Komisji ds. Wychowania Rady Duszpasterskiej Archidiecezji Krakowskiej. W latach 2001-2005 przewodniczący Komisji ds. Charytatywnych Rady Duszpasterskiej Archidiecezji Krakowskiej.

Pomysłodawca, organizator oraz prelegent kilkudziesięciu krajowych i międzynarodowych konferencji, warsztatów, debat i kampanii społecznych poświęconych młodzieży. Inicjator projektów społecznych o charakterze artystycznym, edukacyjnym i rekreacyjno-sportowym, w tym m.in. „Vincentiana” – Przegląd Piosenki Religijnej (1983-1988), „Juliada” – impreza sportowa pod hasłem „Młodzież przeciw przemocy” (regularnie od 1999 roku); „Małopolskie Forum Liderów Młodzieżowych” (10 edycji do 2009 roku); „Poradnik Młodego Krakusa” (corocznie od 2004) oraz gazeta młodzieżowa „Śmigło”. Opublikował: „Czyja jest socjoterapia?” (Kraków 2004); „Między domem a ulicą – wokół problemów wychowania w dobie globalizacji i kultury masowej” (Kraków 2005); „Coca kocha Colę” (Kraków 2010).

Laureat: Nagroda Tarnowskiej Fundacji Kultury „Uskrzydlony 2010” za szczególny wkład w rozwój regionu tarnowskiego (2010); „Anioł Ciepła” – wyróżnienie przyznane przez Prezydenta Miasta Tarnowa za wszechstronną działalność na rzecz osób potrzebujących (2010); Nagroda NSZZ Solidarność „Solidarni w sporcie” (2008); Odznaka „Honoris gratia” przyznana przez Prezydenta Miasta Krakowa w uznaniu zasług dla Krakowa i jego mieszkańców (2008); Tytuł „Mistrz sportu – mistrz życia” (2006); Optimus Hominum (2005) – nagroda roku w kategorii „Pozainstytucjonalna działalność humanitarna”; Nagroda im. ks. Józefa Tischnera (2003) – wyróżnienie w kategorii „inicjatyw duszpasterskich i społecznych współtworzących >>polski kształt dialogu<<”.

W 2009 roku odznaczony przez Prezydenta RP Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne osiągnięcia w zakresie działalności społecznej i edukacyjnej.

Fundacja Nagrody im. Józefa Dietla
ul. Lipska 53/20, 30-721 Kraków
nagroda@dietl.org.pl
+48 693 338 088

KRS 0000825395
NIP 6793195934
Bank Ochrony Środowiska S.A

75 1540 1115 2111 0003 5998 0001

Created by ziajex.pl | © Fundacja Nagrody im. Józefa Dietla | Privacy policy