LAUREAT DYPLOMU HONOROWEGO NAGRODY 2012

Jagiellońskie Towarzystwo Kulturalno-Oświatowe „Klub Jagielloński”

 

Stowarzyszenie o dwudziestoletniej tradycji, zrzeszające głównie studentów i młodych absolwentów krakowskich szkół wyższych. Stowarzyszenie kształtuje i promuje cnoty republikańskie takie jak: miarkowanie, szacunek dla tradycji i religii, przedsiębiorczość, patriotyzm, poszanowanie prawa, tolerancję i samorządność.

Działalność JTKO „Klub Jagielloński” opiera się na trzech filarach, którym są projekty, wiedza ekspercka i kwartalnik społeczno-kulturalny Pressje. Klub realizował projekt koordynacji i organizacji wolontariatu polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej, a członkowie Klubu stale współpracują z ośrodkami akademickimi i thin-tankami z Europy, przygotowując obszerne analizy i komentując aktualne wydarzenia społeczno-polityczne.

W wydawanym kwartalniku Pressje autorzy stawiają wyraźne tezy i argumentują za nimi. Poza tym publikowane są tam: poezja, opowiadania, recenzje i omówienia czasopism.

LAUREAT DYPLOMU HONOROWEGO NAGRODY 2012

Muzeum Lotnictwa Polskiego

 

To oprócz światowej klasy zbiorów, także i teren dawnego lotniska Rakowice-Czyżyny, jednego z najstarszych w Europie i pierwszego w odrodzonej po zaborach Polsce.

Dzisiaj wyjątkowe w wielu wypadkach eksponaty i atrakcyjne wydarzenia muzealne są bezpośrednią kontynuacją ducha miejsca i czasu. Wśród licznych eksponatów znajdują się samoloty będące unikatami w skali światowej, w tym prawie cudem ocalałe polskie samoloty przedwojenne.

Zbiory to także samoloty powojenne, szybowce, śmigłowce, rakiety przeciwlotnicze i silniki lotnicze i coraz liczniejsze varia.

Po 1989 roku powstał unikatowy projekt rewitalizacji części historycznego lotniska Rakowice-Czyżyny pod nazwą Lotniczego Parku Kulturowego. Jednym z elementów realizacji projektu jest nowy Gmach Główny Muzeum, współfinansowany przez Województwo Małopolskie i Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013.

 

LAUREAT DYPLOMU HONOROWEGO NAGRODY 2012

Stalprodukt S.A.

 

Spółka jest czołowym polskim producentem i eksporterem wysoko przetworzonych wyrobów ze stali. Bocheńska spółka jest jedynym w Polsce i jednym z kilku w Europie producentem blach elektrotechnicznych transformatorowych, wykorzystywanych do produkcji rdzeni transformatorów. Jest także liderem na polskim rynku kształtowników zimnogiętych i barier drogowych. Ponad 50% przychodów spółki pochodzi z eksportu, a głównymi rynkami zagranicznymi są: Niemcy, Czechy i Włochy.

Firma jest także jednym z liczących się w Polsce dystrybutorów wyrobów stalowych. Zarządzająca ogólnopolską siecią dystrybucji spółka zależna Stalprodukt-Centrostal Kraków, zaliczana jest do 10 największych firm dystrybucyjnych w kraju. W ramach sieci dystrybucji funkcjonuje 11 składów i 4 biura handlowe.

Stalprodukt jest spółką publiczną, notowaną na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych od 1997 roku. Na koniec 2011 roku spółka zatrudniała 1660 osób, co czyni ją największym pracodawcą powiatu bocheńskiego i jedną z największych firm w Małopolsce.

Fundacja Nagrody im. Józefa Dietla
ul. Lipska 53/20, 30-721 Kraków
nagroda@dietl.org.pl
+48 693 338 088

KRS 0000825395
NIP 6793195934
Bank Ochrony Środowiska S.A

75 1540 1115 2111 0003 5998 0001

Created by ziajex.pl | © Fundacja Nagrody im. Józefa Dietla | Privacy policy