LAUREAT DYPLOMU HONOROWEGO NAGRODY 2011

Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji FRDL w Krakowie

 

Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji jest regionalnym ośrodkiem Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej – największej organizacji pozarządowej wspierającej rozwój samorządności w Polsce. Rozpoczął działalność 1 stycznia 1991 roku, na mocy porozumienia Wojewody Krakowskiego i Prezesa Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej. Obecnie jest jedną z wiodących organizacji pozarządowych w Małopolsce, której misją jest wspomaganie osób, organizacji i środowisk, biorących udział w budowaniu społeczeństwa i państwa obywatelskiego.

Celem FRDL MISTiA jest wspomaganie rozwoju głównych sektorów państwa obywatelskiego, szczególnie samorządności, a także krzewienie idei oraz metod ich partnerskiej współpracy w relacjach lokalnych i regionalnych. Cel ten realizuje głównie poprzez stwarzanie możliwości doskonalenia metod zarządzania w administracji publicznej, organizacjach pozarządowych, a także mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach, w tym przedsiębiorstwach społecznych.

Działalność MISTiA służy zarówno przekazywaniu wiedzy i doskonaleniu umiejętności, ale także wymianie doświadczeń, promowaniu dobrych praktyk, porównywaniu efektywności zarządzania i podnoszeniu ich skuteczności.

 

LAUREAT DYPLOMU HONOROWEGO NAGRODY 2011

Kopalnia Soli Wieliczka S.A.

 

Bez wahania można ją nazwać cudem. Kopalnia Soli w Wieliczce od ponad 30 lat figuruje na Liście Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO. Należy do najcenniejszych i najbardziej niezwykłych zabytków Polski.

Świat przez siedem stuleci cierpliwie wykuwany w solnej skale zdumiewa, fascynuje, inspiruje. Pierwsi turyści wielicką kopalnię zwiedzali już w średniowieczu, zapuszczając się w tajemniczą głębię na zaproszenie polskich królów i książąt. Podziemia tętnią życiem. Dostojna historia splata się ze współczesnością w harmonijną całość. Wśród soli odbywają się koncerty, bale, konferencje, wystawy, a nawet zawody sportowe. Do kopalni ściągają również kuracjusze, którzy pragną zaznać dobrodziejstw leczniczego mikroklimatu solnych komór.

Pewne jest, że nawet najstarsi górnicy nie znają wszystkich sekretów zabytkowej kopalni. Solne królestwo za każdym razem objawia inne oblicze, zdradza inną tajemnicę. Dopiero w sercu ziemi można się przekonać, że sól ma wiele barw i występuje pod wieloma postaciami. Podziemia posiadają magiczną moc – kto je zobaczy, ten nieodwołalnie ulega ich niezwykłemu urokowi. Wędrując przez labirynt komór i korytarzy nie trudno pojąć, dlaczego tak wielu ludzi – górników z dziada pradziada poświęca kopalni nie tylko swój czas, ale bez wahania oddaje również serce.

Fundacja Nagrody im. Józefa Dietla
ul. Lipska 53/20, 30-721 Kraków
nagroda@dietl.org.pl
+48 693 338 088

KRS 0000825395
NIP 6793195934
Bank Ochrony Środowiska S.A

75 1540 1115 2111 0003 5998 0001

Created by ziajex.pl | © Fundacja Nagrody im. Józefa Dietla | Privacy policy