LAUREAT DYPLOMU HONOROWEGO NAGRODY 2023

Archiwum Narodowe w Krakowie

 

Archiwum Narodowe w Krakowie łączy tradycję galicyjskiej archiwistyki, wypracowanej przez krakowskie środowisko naukowe, z potrzebami współczesnego odbiorcy. Od 2020 r. dziedzictwo archiwalne Krakowa i Małopolski zabezpieczone jest w najnowocześniejszym budynku archiwalnym w Polsce przy ul. Rakowickiej. Archiwum jest kontynuatorem działalności utworzonego przez władze krajowe w 1878 r. Krajowego Archiwum Aktów Grodzkich i Ziemskich w Krakowie oraz powołanego przez Radę Miejską w 1887 r. Archiwum Aktów Dawnych Miasta Krakowa. W 1952 r. archiwa połączono – powstałe Archiwum działa na rzecz zabezpieczania i udostępniania dokumentacji bezcennej dla badaczy dziejów Krakowa i Małopolski.

http://www.ank.gov.pl

LAUREAT DYPLOMU HONOROWEGO NAGRODY 2023

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego SA

 

Od 30 lat działa na rzecz rozwoju i wzrostu konkurencyjności małopolskich firm. Zapewnia pomoc finansową, inwestycyjną, doradczą i szkoleniową. Tworzy korzystne warunki do prowadzenia biznesu i promuje gospodarczą markę Regionu na arenie międzynarodowej. Oferuje również pod wynajem nowoczesną i atrakcyjną przestrzeń dla biznesu. Ułatwia start w biznesie oferując konkurencyjne fundusze pożyczkowe dostosowane do potrzeb początkujących przedsiębiorców.

http://www.marr.pl

LAUREAT DYPLOMU HONOROWEGO NAGRODY 2023

Małopolska Organizacja Turystyczna

 

MOT jest wiodącą w Polsce regionalną organizacją turystyczną zrzeszającą blisko 180 członków stanowiąc modelową platformę współpracy sektora publicznego z prywatnym. MOT podejmuje działania w celu zwiększenia liczby turystów odwiedzających województwo małopolskie, szeroko, niekonwencjonalnie i skutecznie promując region w kraju i za granicą. Szlak Architektury Drewnianej, Muzyka Zaklęta w Drewnie czy Małopolski System Informacji Turystycznej to tylko wybrane przedsięwzięcia nad którymi pieczę roztacza MOT.

http://www.mot.krakow.pl

Fundacja Nagrody im. Józefa Dietla
ul. Lipska 53/20, 30-721 Kraków
nagroda@dietl.org.pl
+48 693 338 088

KRS 0000825395
NIP 6793195934
Bank Ochrony Środowiska S.A

75 1540 1115 2111 0003 5998 0001

Created by ziajex.pl | © Fundacja Nagrody im. Józefa Dietla | Privacy policy