ANKIETA ZGŁOSZENIOWA
DO NAGRODY LUB DYPLOMU NAGRODY

 

Warunkiem zgłoszenia kandydata do Nagrody lub Dyplomu Honorowego Nagrody jest WYPEŁNIENIE WSZYSTKICH PÓL.

Do Nagrody im. Józefa Dietla można zgłaszać WYŁĄCZNIE osoby fizyczne. Organizacje pozarządowe, przedsiębiorstwa, instytucje państwowe i samorządowe można zgłaszać do Dyplomu Honorowego Nagrody im. Józefa Dietla

Kandydatów można zgłaszać do dnia 18 MARCA 2022 R.

Fundacja Nagrody im. Józefa Dietla
ul. Lipska 53/20, 30-721 Kraków
nagroda@dietl.org.pl
+48 693 338 088

KRS 0000825395
NIP 6793195934
Bank Ochrony Środowiska S.A

75 1540 1115 2111 0003 5998 0001

Created by ziajex.pl | © Fundacja Nagrody im. Józefa Dietla | Privacy policy